Maijas Čapas gleznu izstāde

01.06.2023 - 30.06.2023
Rudbāržu bibliotēkā
Jāņu nakts zaļumballe kopā ar grupu “Ēna”