Jāņu nakts zaļumballe kopā ar grupu “Ēna”

23.06.2023
22:00 - 23:00
Sudmalnieku birzī

Skaistākais Līgo vakara vainagu konkurss.  Ieeja brīva

Jāņu ielīgošana ar Snēpeles kapelu “Kā ir, tā ir”