Pagasti

Izstādes, Rudbāržu pagasts

Grāmatu izstāde “Sen, sen jau grāmatas bija!”

01.05.2024 - 28.06.2024
Rudbāržu pagasta bibliotēka
Izstādes, Skrundas pilsēta un pagasts

Fotogrāfiju izstāde “Senā Skrunda”

01.05.2024 - 30.06.2024
Antuļu bibliotēka, Jaunmuiža, Skrundas pagasts
Izstādes, Rumbas pagasts

Aijas Princes gleznu personālizstāde

09.05.2024 - 28.06.2024
Rumbas pagasta pārvaldes nama zāle
Izstādes, Laidu pagasts

Ilzes Jansones izstāde “Garšīgās sedziņas”

01.06.2024 - 31.07.2024
Laidu pagasta bibliotēka
Izstādes, Skrundas pilsēta un pagasts

Skrundas Mākslas studijas darbu izstāde

01.06.2024 - 30.06.2024
Skrundas kultūras nama mazā zāle