Īvandes pagasts

24. jūlijs 2024
Īvandes pagasts, Koncerti

Kārļa Kazāka koncerts

19:00
Īvandes luterāņu baznīca