Izstādes

Izstādes

Ilonas Jahimovičas vēsturiskā spoguļu kolekcijas izstāde “Otrā pusē”

01.02.2024 - 26.05.2024
Kuldīgas novada muzejs, Pils iela 5, Kuldīga
Izstādes

Ievas Putniņas un Ginta Rudzīša izstāde “Bezdomu puķes”

16:00 - 15:00
20.02.2024 - 30.06.2024
Kalpaka iela 4, Kuldīga
Ēdoles pagasts, Izstādes

Inutas Dzērves gleznu izstāde

01.03.2024 - 31.05.2024
Ēdoles pagasta kultūras nams
Izstādes, Vārmes pagasts

Izstāde “Vārmes bibliotēkai – 100”

01.03.2024 - 31.05.2024
Vārmes pagasta bibliotēka
Izstādes, Kuldīga

Galerijas “RĀMIS” izstāde “SONDER*”

20.04.2024 - 26.05.2024
Kuldīgas Mākslas nams
Izstādes, Padures pagasts

Fotogrāfiju izstāde “Mana skaistā Padure!”

01.05.2024 - 31.05.2024
Padures pagasta bibliotēka
Izstādes, Skrundas pilsēta un pagasts

Fotogrāfiju izstāde “Senā Skrunda”

01.05.2024 - 31.05.2024
Antuļu bibliotēka, Jaunmuiža, Skrundas pagasts
Izstādes, Skrundas pilsēta un pagasts

Seno grāmatu izstāde

01.05.2024 - 31.05.2024
Antuļu bibliotēka, Jaunmuiža, Skrundas pagasts
Izstādes, Rudbāržu pagasts

Grāmatu izstāde “Sen, sen jau grāmatas bija!”

01.05.2024 - 28.06.2024
Rudbāržu pagasta bibliotēka
Izstādes, Nīkrāces pagasts

Izstāde “Vecākā grāmata lasītāju plauktā”

12:00
01.05.2024 - 31.05.2024
Nīkrāces pagasta bibliotēka