event

Izstādes

Ievas Putniņas un Ginta Rudzīša izstāde “Bezdomu puķes”

16:00 - 15:00
20.02.2024 - 30.06.2024
Kalpaka iela 4, Kuldīga
Izstādes, Rudbāržu pagasts

Grāmatu izstāde “Sen, sen jau grāmatas bija!”

01.05.2024 - 28.06.2024
Rudbāržu pagasta bibliotēka
Izstādes, Skrundas pilsēta un pagasts

Fotogrāfiju izstāde “Senā Skrunda”

01.05.2024 - 30.06.2024
Antuļu bibliotēka, Jaunmuiža, Skrundas pagasts
Izstādes, Rumbas pagasts

Aijas Princes gleznu personālizstāde

09.05.2024 - 28.06.2024
Rumbas pagasta pārvaldes nama zāle
Izstādes

Māksla tevi gaida

31.05.2024 - 30.06.2024
Kuldīgas Mākslas nams
Izstādes, Vārmes pagasts

Izstāde “Vārmes bibliotēkai – 100”

01.06.2024 - 24.07.2024
Vārmes pagasta bibliotēka
Izstādes, Skrundas pilsēta un pagasts

Skrundas Mākslas studijas darbu izstāde

01.06.2024 - 30.06.2024
Skrundas kultūras nama mazā zāle