Kapu svētki Lēnu Romas katoļu baznīcas draudzes kapos

29.07.2023
15:00
Nīkrāces pagasts
Kapu svētki Līgutu kapos