Ielīgošana Alsungā

23.06.2023
19:00 - 21:00
Pils pagalmā

Alsungas amatierteātra izrāde “Kaimiņu būšana” kopā ar “Suitu muzikantiem”

Ģimeņu pikniks