Iedzīvotāju sapulce Pelču pagastā ar Kuldīgas novada domes vadību

22.02.2023
17:30 - 18:30

Kuldīgas novada pašvaldība aicina pagastu iedzīvotājus uz tikšanos un atvērtu sarunu ar domes vadību un speciālistiem, lai pārrunātu aktuālos jautājumus, kā arī veidotu sadarbību un veicinātu iedzīvotāju interešu pārstāvniecību domē. Februārī tikšanās ar iedzīvotājiem notiks trīs pagastos – 8. februārī plkst. 17:30 Nīkrāces pagastā, 15. februārī plkst. 15:00 Gudenieku pagastā, bet 22. februārī plkst. 17:30 Pelču pagstā. Tuvāko mēnešu laikā plānots viesoties visos Kuldīgas novada pagastos.

“Kuldīgas novadu veido cilvēki, kuri mīl savu dzīves vietu un gatavi rīkoties, lai to vēl vairāk uzlabotu. Ceram iedzīvotājus mudināt aktīvi iesaistīties novada attīstībā un problēmjautājumu sakārtošanā. Tāpēc katrā tikšanās reizē aicinām dalīties pārdomās par pašvaldības paveikto, kā arī izteikt vērtējumus un ierosinājumus, kādas pārmaiņas vēlētos redzēt savā dzīves vietā. Tiekoties ar pagastu iedzīvotājiem, informēsim arī par iedzīvotāju padomes būtību un mērķiem, aicinot ikvienu piedalīties lēmumu pieņemšanas procesā,” iedzīvotājus uz satikšanos aicina Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska.

Ā.Elksnes dzīves melodijas ar dziedātāju Lailu Ilzi Purmalieti un sieviešu vokālo ansambli “Atspulgs”.