Biedrības “Ziedupītes” balle

20.03.2024
13:00
Alsungas kultūras namā

Alsungas pagasta senioriem pieteikties līdz 15. martam pa tālr. 26306316.

Ceturtā darba grupas sanāksme ar iedzīvotājiem par EKO Ziemeļi vēja parka ieceri