“Auguma terapijas nodarbības”

18.09.2023
Alsungas kultūras nams

Pasniedzēja Inese Ločmele. Plašāka informācija pa tālr. 27867749 vai 26972368 Lāsma Ungurjana. Nodarbībām jāpiesakās iepriekš.

BDR “Alsungas viedais ciems” projekta Nr.22-02-AL31-A019.2201-000010 “Apmācības pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem veselīgai un radošai ikdienai” ietvaros, piedāvā iespēju iedzīvotājiem, vecuma grupā 50+ piedalīties bezmaksas nodarbībās.

“Veselīgu un ekonomiski izdevīgu ēdienu gatavošana”