“Veselīgu un ekonomiski izdevīgu ēdienu gatavošana”

13.09.2023
Alsungas kultūras nams

Pasniedzēji Anita Bērziņa un Aivars Varņeckis. Plašāka informācija pa tālr. 27867749 vai 26972368 Lāsma Ungurjana. Nodarbībām jāpiesakās iepriekš.

BDR “Alsungas viedais ciems” projekta Nr.22-02-AL31-A019.2201-000010 “Apmācības pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēkiem veselīgai un radošai ikdienai” ietvaros, piedāvā iespēju iedzīvotājiem, vecuma grupā 50+ piedalīties bezmaksas nodarbībās:

“Ikdienā pielietojama Angļu valoda iesācējiem”