Zirņu amatierteātra izrāde – I.Šteinbergas luga “Pūtēja”

13.01.2024
18:00
Saieta nams “Sencis”, kabiles pagasts

Režisore Sarmīte Kaufmane. Ieeja 2 EUR.

Tikšanās ar rakstnieci Eviju Gulbi