Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas skolēnu zīmējumu izstāde “Pasaule bērna acīm”.

01.08.2023 - 31.08.2023
Kabiles pagasta bibliotēka
Andras Manfeldes izstāde par Kabili “Vizbulīte un purvs”