Vecgada balle ar grupu “Čirkainie”

31.12.2023
22:00
Alsungas pagasta kultūras nams

Ieeja 10 EUR. Galdiņi jāpiesaka pa tālr. 23205690.

Svētku egle Alsungas deklarētiem bērniem