Turlavas pamatskolai 95

15.06.2024
16:00 - 02:00
Turlavas pagasta kultūras nams

15. jūnijā no 16.00 līdz 02.00 kultūras namā – Turlavas pamatskolai 95. Uz salidojumu aicināti absolventi un darbinieki. 16.00 reģistrēšanās skolā. 17.00 dievkalpojums Lipaiķu ev.lut.baznīcā. 18.00 kultūras namā – svinīgais pasākums. 20.00 saviesīgā daļa un balle. Pieteikšanās pa tālr. 28321247 Agris. Dalības maksa – 10 EUR.

Amatierkolektīvu koncerts