Sociālo prasmju darbnīca “Kā es to protu”

27.11.2023
12:30
Īvandes pagasta bibliotēka

Sociāli mazaizsargātām personām un citiem interesentiem, sadarbībā ar sociālo darbinieci Santu Šūnu-Šaubu, sociālo prasmju darbnīca “Kā es to protu”. Gatavosim adventes vainadziņus. Vēlams līdzi ņemt materiālus.

Svētku balle