Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas sēde

17.08.2023
15:00 - 16:00
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā.
Attīstības komitejas sēde