Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas sēde

14.03.2024
15:00
klātienē Baznīcas ielā 1, Kuldīgā
Attīstības komitejas sēde