Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas sēde

15.02.2024
15:00 - 16:00
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā
Attīstības komitejas sēde