Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas sēde

16.11.2023
15:00
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā
Attīstības komitejas sēde