Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas sēde

14.09.2023
15:00 - 16:00
Baznīcas ielā 1, Kuldīgā
Attīstības komitejas sēde