Rudbāržu, Nīkrāces un Raņķu Senioru sadraudzības pasākums

06.10.2023
16:00
Rudbāržu kultūras nams, Rudbāržu pagasts

Muzicēs ”Duets Pusceļš”. Pieteikšanās pie Rudbāržu (t.26261729 Inese), Nīkrāces (t.28912406 Dana) un Raņķu (t.29359243 Dace) kultūras pasākumu organizatorēm līdz 1. oktobrim.

Tikšanās ar rakstnieku, dzejnieku Hariju Krūzi. Grāmatas “Bēru muzikanta piezīmes” atvēršana