Radošā nodarbība ar Baibu Rozevsku

28.11.2023
09:30
Rumbas pagasta bibliotēkā, Riežupes iela 1, Mežvalde
Lasītāju klubiņa tikšanās