Pelču pagasta senioru Ziemassvētku balle

22.12.2023
16:00
Pelču pagasta tautas nams

Ieeja ar groziņiem. Pieteikties zvanot pa tālr. 26354396 Aiva.

Jauniešu Ziemassvētku pasākums