Oļģerta Visvalža Grūbes fotogrāfiju izstāde

01.06.2023 - 30.06.2023
Raņķu pagasta bibliotēkā
Jāņu ielīgošana. Muzicēs Lieģu kapella “Luste”