Novusa sacensības

02.12.2023
10:00
Nīkrāces atpūtas centrs

Ar sacensību nolikumu vari iepazīties pagasta pārvaldē vai zvanot sporta darba organizatorei Ilonai pa tālr. 26665663.

Izskrien Latviju Nīkrācē!