Minigolfa sacensības bērniem

07.06.2023
11:00 - 15:00
pie brīvā laika pavadīšanas centra “Bukaiši”
ielīgošana kopā ar folkloras kopu “Kamenītes un Rudbāržu amatierteātra “Spēlmaņi” lugu ”Kāzas”