Mākslinieces Vizmas Hartmanes gleznu izstāde „Mana krāsu pasaule”

01.06.2023 - 22.06.2023
Nīkrāces atpūtas centrā
Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inese Astaševska piedalās Skrundas vidusskolas izlaidumā