Literatūras izstāde “Tautas gara spēka raksti”. Rakstniecei, tukotājai, diplomātei Annai Žīgurei – 75.

01.08.2023 - 31.08.2023
Kuldīgas Galvenās bibliotēkas 1. stāvā
Kuldīdznieka Rolfa Vitala gleznoto ģerboņu izstāde “Vācijas pilsētas”