Literatūras izstāde “Sirsnīgi stāsti vēsiem vakariem”

01.11.2023 - 30.11.2023
Padures pagasta bibliotēka
Dzeldas grupu mājas iedzīvotāju radošo darbu izstāde