„Līgo dienas jampadracis”

23.06.2023
14:00 - 23:00
Nīkrāces pamatskolas sporta laukumā

Aicinām pieteikt komandu līdz 20. jūnijam, sastāvā 6 dalībnieki (obligāti vismaz viena sieviete). 22.00 pie Nīkrāces atpūtas centra – komandu apbalvošana un Līgo balle ar grupu „Čirkainie”. Pirms balles pagasta Līgu un Jāņu sumināšana. Ieeja brīva

Ielīgošanas pasākums ar lustīgām dziesmām un izzinošu sarunu ar augu pazinēju Māru Tīmani