“Latvju danču vakars” kopā ar Rudbāržu folkloras kopas vadītāju Zentu Deni

15.06.2023
17:00 - 19:00
pie Antuļu bibliotēkas

Deju soļus ierādīs deju kopas ,,Virši’’ dejotāji Gunita un Vilnis Strodi. Lietus gadījumā pasākums notiks Jaunmuižas skolas zālē

Minigolfa sacensības bērniem