Laimas Gūtmanes foto izstādes “Zirgi” un “Melnā Kolka”

01.03.2024 - 31.03.2024
Nīkraces pagasta bibliotēkā
Lieldienlustes visu paaudžu nīkrācniekiem