Kuldīgas novada Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas sēde

09.02.2023
15:00 - 16:00
Kuldīgas novada Attīstības komitejas sēde