Kuldīgas novada pašvaldības pārstāvis apmeklē Z. A. Meierovica Kabiles pamatskolas 165 gadu jubilejas salidojuma svinīgo pasākumu

27.05.2023
18:30 - 20:00
Kabiles pagasta saieta nams "Sencis"
Kuldīgas novada pašvaldības izpilddirektore Ilze Dambīte-Damberga apmeklē E. Vīgnera Kuldīgas mūzikas skolas absolventu izlaidumu