Kuldīgas novada domes Finanšu komitejas sēde

22.06.2023
10:00 - 12:00
Kuldīgas novada domē
Kuldīgas novada domes Sociālo, izglītības un kultūras lietu komitejas sēde