KULDĪGA PIANO 2023 | Jānis Lūsēns. Skaņu Lauki.

08.09.2023
18:00
Klavins Piano koncertzāle Kuldīgā

Jānis Lūsēns (1959) ir Latvijā un aiz tās robežām zināms komponists, kura daiļradē ir gan akadēmiski, gan starpžanru un populāras mūzikas darbi. Mūzikli un operas bērniem ir viņa daiļrades galvenais virziens.

No jaunības gadiem līdz mūsdienām komponistu vienmēr ir aizrāvusi improvizācija un jaunu tembrālu saskaņu veidošana. Kopš 2020. gada Jānis Lūsēns darbojas kā improvizētājs, dzīvo un komponē Zvārtavas pagasta Ozolu skolā, kurā atrodas viņa mūzikas instrumentu kolekcija.
Savas improvizācijas komponists dēvē par Skaņu laukiem un sevi neuzskata par pianistu, bet gan par klaviatoru.

Skaņu lauki ir kā meditatīvas etīdes, kurās izpaliek dramatisms un kontrasti. Ja tās salīdzinātu ar norisēm dabā, tad līdzība būtu meklējama strauta čaloņā, vēja šalkās vai lietus monotonajā skanējumā.

8. septembra koncertā Kuldīgā, blakus Dāvida Klaviņa Una Corda klavierēm, skanēs arī Jāņa Lūsēna pārveidotās divstīgu klavieres, ko mūziķis dēvē par intervālklavierēm. Skanējumu papildinās daži no Ozolu skolas kolekcijas atvestie mūzikas instrumenti.

Aicina uz donoru dienu Skrundā