Jautrā mašīntalka Padures pagastā

09.09.2023
12:00
Padures klēts, Padures pagasts

Pasākums bērniem “Prieka diena Padurē”