Individuālās sacensības zolītē

11.11.2023
10:00
Nīkrāces atpūtas centrs, Nīkrāces pagasts

Ar sacensību nolikumu var iepazīties Nīkrāces pagasta pārvaldē vai zvanot sporta darba organizatorei Ilonai pa tālr. 26665663.

Svinīgais atceres brīdis pieminot Latvijas brīvības cīnītājus un mūsu valstij svarīgos vēstures notikumus