Ilgtspējīga mobilitāte pašvaldībās: datos balstīts plānošanas rīks Kuldīgai

19.04.2024
14:00 - 16:00
Kuldīgas Digitālo inovāciju centrs
Kuldīgas novada muzeja starptautiskā zinātniskā konference “Kuldīga. Kurzeme. 19. gadsimts.”