Ielu performance: Lorenco Dānmario Galli (Lorenco Gianmario Galli) – mūzikālais zibenzellis (Itālija)

21.07.2023
15:30 - 21:30
Liepājas ielā

15:30, 18:00, 21:30.

Ielu performance: muzikālais miniauto