Fotogrāfiju un zīmējumu izstāde ”Suitu sievas” …pa saulei. No Ingas arhīva.”

01.11.2023 - 30.11.2023
Basu bibliotēka, Gudenieku pagasts
Kristīnes Brūkles pērļu gleznu izstāde