Foto izstāde “Jaunmuiža un jaunmuižnieki”

12.08.2023
12:00 - 13:00
Antuļu bibliotēka, Jaunmuiža, Skrundas pagasts

Izstādē apskatāmas fotogrāfijas, kuras fotografētas no 1950. līdz 2023. gadam Jaunmuižā. Tās vizuāli stāsta par lauku darbiem kolhozā, piemājas saimniecībās, ģimenes tradīcijām, pasākumiem skolā un bibliotēkā.

Bijušo un esošo jaunmuižnieku saiets “Savējie Jaunmuižā”