Diskusija “Izglītība kā investīcija. Kā nezaudēt vēlmi iepazīt pasauli?”

10.05.2024
17:00
Kuldīgas Galvenā bibliotēka

Trešā un noslēdzošā diskusija notiks veltīta izglītības un mācīšanās vērtībai jebkurā vecumā – “Izglītība kā investīcija. Kā nezaudēt vēlmi iepazīt pasauli?”. Diskusiju vadīs izglītības eksperte un supervizore Inga Pāvula. Diskusijas laikā tiks risināti jautājumi par izglītības nozīmi un veidiem, kā saglabāt interesi par mācīšanos visā dzīves gaitā.

Lai piedalītos diskusijās klātienē Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā vai attālināti platformā Zoom, lūdzu, reģistrējieties diskusijām, izmantojot šo saiti: https://ej.uz/diskusija_kuldiga24. Diskusijas apvienos gan klātesošos bibliotēkā, gan dalībniekus no attāluma, sniedzot visiem iespēju kopīgi dalīties domās un idejās.

Diskusiju un sarunu cikls “Demokrātija un iekļaušanās bibliotēkā” – “Ko es izdarīju nepareizi?