Cikla “Čības kājās un mammas paliek mājās” skolas brīvlaika aktivitātes bērniem

23.10.2023 - 27.10.2023
12:00
Snēpeles kultūras nams, Snēpeles pagasts

Radošās aktivitātes bērniem – veidosim, spēlēsim spēles, iesim dabā. Nedēļas noslēgumā veidosim padarīto darbu izstādi

Balle kopā ar grupu “Imula”