Administratīvās komisijas sēde

16.08.2023
10:00 - 11:00
Kuldīgas novada domē
Bērnu lietu apakškomisijas sēde