Nīkrāces bērnudārza bērnu radošo darbu izstāde “Mūsu krāsainā pasaule”.

01.06.2024 - 28.06.2024
Nīkrāces pagasta bibliotēka
Grāmatu izstāde “Vecākā grāmata lasītāju plauktā”