Maģiskā Jāņu nakts Snēpelē

21.jūnijā 21.00 brīvdabas estrādē – maģiskā Jāņu nakts kopā ar amatierteātri “Svešās sejas” un līnijdejotājiem.

Ventas ciemā un Mežvaldē – ielīgošanas pasākums “Basām kājām pļavā bridu”