Literatūras izstāde bērniem “Mana Latvija!”

01.11.2023 - 30.11.2023
Padures pagasta bibliotēka
Literatūras izstāde “Sirsnīgi stāsti vēsiem vakariem”